Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss par kontakttīkla izbūvi posmā Skrīveri–Muldakmens (5,4 km) 2013.gadā

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konku r su par kontakttīkla izbūvi posmā Skrīveri–Muldakmens (5,4 km) 2013.gadā.

Konkursa priekšmets ir kontakttīkla izbūve posmā Skrīveri–Muldakmens (5,4 km) saskaņā ar Tehnisko uzdevumu un projektu "2.ceļa elektrifikācija iecirknī Skrīveri – Aizkraukle. Kontakttīkls. 1.sējums”.

Darbu izpildes termiņš: līdz 2013.gada 31.decembrim.

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par konkursa dokumentu saņemšanu LVL 60,50 (sešdesmit lati un 50 santīmi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem) . Lai saņemtu konkursa dokumentus, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank Finland Plc.Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645 (LVL), SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi “Konkursam par kontakttīkla izbūvi posmā Skrīveri–Muldakmens (5,4 km) 2013.gadā”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Konkursa nolikumu var saņemt VAS ”Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14 (5.stāvā, 533.kabinetā), Rīgā, uzrādot maksājuma dokumentu par pārskaitījumu.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 5.jūnijā, plkst.10.00, Turgeņeva ielā 14 (5.stāvā, 532.kabinetā), Rīgā.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2013. gada 5.jūnijam, plkst. 10.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533. kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

- organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Irina Atrohimenoka , tālrunis +371 67234931, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: irina.atrohimenoka@ldz.lv ;

- tehniskos jautājumos - VAS “Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Elektroapgādes daļas vadītājs Oļegs Andrejevskis, tālrunis +371 67234830, e-pasta adrese: olegs.andrejevskis@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2013.gada 5.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš