Atklātais konkurss par automašīnas – kabeļu pārbaudes un bojājumu noteikšanas laboratorijas piegādi 2014.gadā | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss par automašīnas – kabeļu pārbaudes un bojājumu noteikšanas laboratorijas piegādi 2014.gadā

Konkursa priekšmets un apjoms: automašīna – kabeļu pārbaudes un bojājumu noteikšanas laboratorija – 1 kompl. 
     Augstsprieguma elektrotehniskā pārvietojamā laboratorija paredzēta kabeļlīniju, apakšstaciju elektroiekārtu, sadalierīču pārbaudei un diagnostikai, kā arī kabeļlīniju bojājumu vietu noteikšanai, pielietojot dažādas lokācijas metodes (iepirkuma priekšmeta detalizēts tehniskais raksturojums ir pieejams konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā).

Konkursa nolikuma saņemšanas kārtība un maksa par konkursa nolikumu:
     Konkursa nolikumu var saņemt VAS ”Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14 (5.stāvā, 533.kabinetā), Rīgā.
     Par konkursa nolikuma saņemšanu ir noteikta maksa EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21 % (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank Finland Plc.Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645 (EUR), SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi “Konkursam par automašīnas – kabeļu pārbaudes un bojājumu noteikšanas laboratorijas piegādi 2014.gadā”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. 
     Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Piedāvājumu pieņemšanas vieta un termiņš:
     Konkursa piedāvājumus pieņem līdz 2014.gada 1.aprīlim, plkst. 10.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533. kabinetā, Rīgā.

Piedāvājumu atvēršana:
     Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 1.aprīlī, plkst. 10.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532. kabinetā, Rīgā.

Piedāvājuma nodrošinājums:
     Jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 10 000,00 EUR apmērā.

Pasūtītāja kontaktpersonas:
     - organizatoriskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākais iepirkumu speciālists Sergejs Piļščikovs, tālrunis +371 67234925, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: sergejs.pilscikovs@ldz.lv;
     - tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Elektroapgādes daļas galvenais augstsprieguma elektroapgādes speciālists Vitālijs Deruks, tālrunis +371 67234641,  fakss: +371 67233838, e-pasta adrese: vitalijs.deruks@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 1.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31