Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss par 14D40 dīzeļa rezerves daļu piegādi

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 12. februārī plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par 14D40 dīzeļa rezerves daļu piegādi (specifikācija pielikumā Nr.1).

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „14D40 dīzeļa rezerves daļu piegāde”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 12. februārim plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “14D40 dīzeļa rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2013. gada 12. februārim plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv. ”

Pielikums Nr. 1

Tehniskā specifikācija

Poz. Preču nosaukums, rasējuma Nr. Mērv. Daudzums
Nr.
1 Svārki D40.22.01.1 gab. 220
2 Galva 14D40.22.02.1 gab. 170
3 Ieliktnis 14D40.22.1sb gab. 140
4 Dibens 11D40.78.20 gab. 170
5 Filtrēšanas elements NARVA 6-4-4, TU208 28-89 gab. 4250
6 Vāks 30D.78.01.8 gab. 8
7 Pussajugs 1D40.107.130.2 gab. 40
8 Zobrats 11D45.140.12 gab. 20
9 Plāksne D45.107.10 gab. 200
10 Pussajūgs D45.107.35.1 gab. 20
11 Zobrats 11D45.147.02-2 gab. 2
12 Paplāksne D45.107.10 gab. 200

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2013.gada 12.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss