Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija st. Kārsava un st. Daugavpils”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija st. Kārsava un st. Daugavpils”

Konkursa priekšmets:

Daļas Nr.  
1. Kārsavas stacijas transformatoru apakšstacijas TP-002 rekonstrukcija
2. Daugavpils stacijas transformatoru apakšstacijas TA-05 rekonstrukcija

Pretendenti var iesniegt piedāvājumus gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt VAS ”Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14 (5.stāvā, 533.kabinetā), Rīgā, uzrādot maksājuma dokumentu par pārskaitījumu LVL 60,50 (sešdesmit lati un 50 santīmi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem), uz Nordea Finland Plc. Latvijas filiāles kontu LV58NDEA0000080249645 (LVL), ar norādi “Konkursam „Transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija st. Kārsava un st. Daugavpils””, saņēmējs VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr. LV40003032065.

Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, maksājuma dokumentā par pārskaitījumu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš samaksājis minēto summu un kurš norādīts maksājuma dokumentā par pārskaitījumu.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks: 2013.gada 27.martā plkst.10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, (5.stāvā, 532.kabinetā). Visi piedāvājumu dokumenti konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013.gada 27.marta plkst.10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, (5.stāvā, 533.kabinetā) (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Pasūtītāja kontaktpersonas:

1) organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Kristīne Ozola, tālrunis: +371 67234857, fakss: +371 67234250, e-pasts: kristine.ozola01@ldz.lv;

2) tehniskos jautājumos – VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Elektroniskās saimniecības Elektroapgādes daļas galvenais elektroapgādes speciālists Sergejs Bogdanovs, tālrunis: +371 67234834, e-pasts: sergejs.bogdanovs@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2013.gada 27.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 

Pieteikties jaunumiem