Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvniecība: uzraudzību un vadīšanu”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvniecība: uzraudzību un vadīšanu” .

1. Konkursa priekšmets: būvniecības līguma stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem uzraudzība un līguma vadīšana;

2. Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par konkursa nolikuma saņemšanu LVL 50,00 (piecdesmit lati, 00 santīmi) + PVN 21%. Lai saņemtu konkursa nolikumu, pretendentam jāpārskaita augstāk minētā summa uz pasūtītāja norēķinu kontu: Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle, SWIFT kods: NDEALV2X, konta Nr.LV58NDEA0000080249645, maksājuma uzdevumā norādot: „Konkursam „Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvniecība: uzraudzība un līguma vadīšana””;

3. Pretendenti ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 346.kabinetā, iesniedzot pārskaitījuma dokumentu;

4. Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 20.martā, plkst.14.00 VAS „Latvijas dzelzceļš” telpās: Gogoļa ielā 3, Rīgā;

6. Piedāvājumus konkursam pretendents iesniedz līdz 2013.gada 20.martam, plkst.14.00 VAS „Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļā Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 346.kabinetā, Rīgā, LV-1547.

Uzziņas pa tālruni: +371 67234955

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2013.gada 20.Marts plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30