Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas skiču projekta izstrāde” (LDZ-2014/2011-LV93133-S/03).

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklāto konkursu par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas skiču projekta izstrādi.

Atklātā konkursa nolikums un dokumentācija pielikumā

 

Atklātā konkursa priekšmets

Atklātā konkursa priekšmets ir Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas skiču projekta izstrāde (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Darba uzdevumu.

Informācija par atklāto konkursu

Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2014. gada 10. aprīlim plkst.10.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 346. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļā).

Piedāvājumus konkursam atver 2014. gada 10. aprīlī, plkst. 10.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 243.kabinetā;

Kontaktpersona:

Visa informāciju par atklāto konkursu un rakstisks papildus informācijas pieprasījums Iepirkuma komisijai ir jāsūta:

VAS “Latvijas dzelzceļš”, Projektu vadības daļai,
Iepirkuma komisijai 
Faksa nr.: +371 6723 2133

Kontaktpersona: 
Dana Cielēna 
Projektu vadības daļas iepirkumu speciāliste
Tālrunis: +371 6723 4955; 
E-pasts: dana.cielena@ldz.lv

Atklātā konkursa nolikuma saņemšana un informācijas sniegšana

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju atklātajam konkursam, t.sk. skaidrojumiem un grozījumiem, dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” mājaslapā: http://www.ldz.lv 

Ar atklātā konkursa nolikumu piegādātāji var iepazīties arī uz vietas Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” telpās Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 346. kabinetā Pasūtītāja darba laikā.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 10.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš