Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu jaunu siju piegāde 2013.gadam”

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 22.novembrī plkst. 10:30 notiks atklātais konkurss "Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu jaunu siju piegāde 2013.gadam”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: "Atklātā konkursa "Kravas vagonu 18 – 100 modeļa ratiņu jaunu siju piegāde 2013.gadam” dalības maksa LVL 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012.gada 22.novembrim plkst. 10:15, SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: "KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam "Kravas vagonu 18 – 100 modeļa ratiņu jaunu siju piegāde 2013.gadam”, neatvērt līdz 2012.gada 22.novembrim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA"LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e- pasts egita.sergejeva@ldz.lv.

Tehniskās prasības

 

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums (gab.)
1. Virsatsperu sija 100.00.010 - 4SB 600
2. Sānsija 100.00.020 - 4SB 1200

 

Rezerves daļām jāatbilst 18 – 100 modelim un viņu analogiem, ražotiem saskaņā ar tehniskajām prasībām OCT 32.183-2001.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 22.Novembris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss