Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Cisternvagona M 1321 lūkas vāka modernizācijas komplektu (50gab.) piegāde”

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 22.novembrī plkst. 11:00 notiks atklātais konkurss "Cisternvagona M 1321 lūkas vāka modernizācijas komplektu (50gab.) piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: "Atklātā konkursa "Cisternvagona M 1321 lūkas vāka modernizācijas komplektu (50gab.) piegāde” dalības maksa LVL 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012.gada 22.novembrim plkst. 10:15, SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: "KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam "Cisternvagona M 1321 lūkas vāka modernizācijas komplektu (50gab.) piegāde”, neatvērt līdz 2012.gada 22.novembrim, plkst. 11:00. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e- pasts egita.sergejeva@ldz.lv.

Tehniskās prasības

 

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums

(gab.)

1 Skava M1321.01.000 50
2 Bultskrūve M1321.03.000 50
3 Aizbīdnis M1321.04.000 50
4 Statnis M1321.05.000 50
5 Ieliktnis M1321.00.001 100
6 Statnis M1321.00.003 100
7 Ass 6 – 25h 11*140 GOST 9650-80 100
8 Paplāksne GOST 11371-78 27.01. 100

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 22.Novembris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss