Latest news

Izvēlne

2TE10 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegādi

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 07. maijā  plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par 2TE10 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegādi.

         Konkursa  dokumentu  saņemšanai  pretendentiem  jāpārskaita  dalības  maksa  – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DТB  Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „2TE10 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde”.

       Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

       Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 07. maijam  plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā . 

       Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI.  Konkursam “2TE10 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde”, neatvērt  līdz  2013. gada 07. maijam  plkst. 10.00”.

       Konkursa Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā . 

       Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts –valentina.burminova@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2013.gada 7.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss