Latest news

Izvēlne

200 dzelzceļa kravas vagonu piegāde

SIA “LDZ CARGO” izsludina atklātu konkursu par 200 dzelzceļa kravas vagonu piegādi. Vagonu veids: 60-pēdu platformas konteineru, riteņtehnikas un citu kravu pārvadāšanai. Kandidāti konkursa nolikumu var saņemt Rīgā, Dzirnavu 147 k-1, 10.kab., uzrādot maksājuma uzdevumu par pārskaitījumu Ls122 (viens simts divdesmit divi lati), tai skaitā PVN, uz norēķinu kontu LV90RIKO0002013100013, AS "DnB Nord Banka", ar atzīmi "Par vagonu piegādes atklāta konkursa nolikuma saņemšanu ", saņēmējs SIA “LDZ CARGO” reģistrācijas Nr.40003788421.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2012.gada 14.februārī, plkst.14:00, Rīgā, Dzirnavu ielā 147 k-1, 12. kabinetā.

Pieteikumi iesniedzami SIA “LDZ Cargo” Dzirnavu ielā 147 k-1, Rīgā, līdz 2012.gada 14.februāra plkst.13:45, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi 10.kabinetā.

Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts Ls10000 (desmit tūkstoši lati) apmērā bankas garantijas veidā.

Uzziņas pa tālruņiem: 67234104, (konkursa organizācijas jautājumi); 67234128 (konkursa tehniskie jautājumi).

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2012.gada 14.Februāris plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Cargo