Latest news

Izvēlne

100 dzelzceļa kravas vagonu piegāde

SIA "LDZ CARGO" izsludina atklātu konkursu par 100 dzelzceļa kravas vagonu piegādi. Kravas vagonu veids: segtie vagoni. Kandidāti konkursa nolikumu var saņemt Rīgā, Dzirnavu ielā 147, k-1, 10.kab., uzrādot maksājuma uzdevumu par pārskaitījumu Ls 121 (viens simts divdesmit viens lats), tai skaitā PVN, uz norēķinu kontu LV49NDEA0000082999854, Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, ar atzīmi "Par dalību vagonu piegādes konkursā", saņēmējs SIA "LDZ CARGO", reģistrācijas Nr.40003788421.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 5.decembrī plkst. 13.00 Rīgā, Dzirnavu ielā 147, k-1, 12. kabinetā.

Pieteikumi iesniedzami SIA "LDZ Cargo" Dzirnavu ielā 147, k-1, Rīgā, līdz 2013.gada 5.decembrim plkst. 12.30, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Kancelejā.

Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts Ls 10 000 (desmit tūkstoši lati) apmērā bankas garantijas veidā.

Uzziņas pa tālruņiem: 67234104 (konkursa organizācijas jautājumi); 67234128 (konkursa tehniskie jautājumi).

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 5.Decembris plkst. 12.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Cargo