Latest news

Izvēlne

Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna rekonstrukcija

VAS „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – pasūtītājs) izsludina atklātu konkursu par Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna rekonstrukciju (turpmāk tekstā – konkurss).

1. Konkursa priekšmets un apjoms:

Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna rekonstrukcija , tajā skaitā uzkalna centralizācijas, vadības telekomunikāciju un elektroapgādes sistēmas projektēšana un ierīkošana, jaunu bremzēšanas iekārtu uzstādīšana, pārmiju iekārtu nomaiņa, zemes darbi, veco sliežu nomaiņa un uzkalna nodošana ekspluatācijā (turpmāk tekstā - Darbi) atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Iepirkuma līgums tiks sagatavots atbilstoši „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (Conditions of Contract for Plant and Design –Build, For Electrical and Mechanical Plant, and for Buildings and Engineering Works, Designed by the Contractor” First Edition 1999., FIDIC) nosacījumiem.

2. Pasūtītājs nosaka pretendentiem maksu par konkursa nolikuma saņemšanu LVL 20,00 (divdesmit lati un 00 santīmi) + PVN 22%. Lai saņemtu konkursa nolikumu, pretendentam jāpārskaita augstāk minētā summa uz pasūtītāja norēķinu kontu: Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle, SWIFT kods: NDEALV2X, konta Nr.LV58NDEA0000080249645, maksājuma uzdevumā norādot: „Konkursam „Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna rekonstrukcija””.

3. Pretendenti ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 346.kabinetā, iesniedzot pārskaitījuma dokumentu.

4. Pretendentiem tiks organizēts izbraukums uz dzelzceļa staciju „Šķirotava” Darbu izpildes vietas apskatei, būvniecības apstākļu un pasūtītāja prasību precizēšanai. Papildu informācija un pieteikumi uz izbraukumu pie nolikuma 1.3.2.apakšpunktā norādītās kontaktpersonas;

5. Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2011.gada 1.augustā plkst.14.00 VAS „Latvijas dzelzceļš” telpās: Gogoļa ielā 3, 2.stāvā, 227.kabinetā, Rīgā.

6. Piedāvājumus konkursam pretendents iesniedz līdz 2011.gada 1.augusta plkst.14.00 VAS „Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļā Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 346.kabinetā, Rīgā, LV-1547.

Uzziņas pa tālruni: +371 67234955

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2011.gada 1.Augusts plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30