Latest news

Izvēlne

Baltijas valstis turpmāk varēs paust vienotu pozīciju Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienas Vadības komitejā

VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs trešdien, 19.februārī, piedalās Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienas (CER) Vadības komitejas sanāksmē Briselē, kur izskatāmo jautājumu vidū ir arī izmaiņas komitejas sastāvā. Vadības komitejā būs pārstāvēts arī Lietuvas dzelzceļš, kas nozīmē, ka visām trim Baltijas valstīm turpmāk būs iespēja paust vienotu pozīciju par nozarei svarīgiem jautājumiem.

Līdz šim Vadības komitejā no Baltijas valstīm bija ievēlēti “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs un Igaunijas dzelzceļa vadītājs Ēriks Laidve.

Vienlaikus apstiprināts arī jaunais Vadības komitejas priekšsēdētājs - līdzšinējā vadītāja, Zviedrijas dzelzceļa uzņēmuma SJ/ASTOC priekšsēdētāja Kristera Fritsona vietā šo amatu ieņems Austrijas dzelzceļa uzņēmuma vadītājs Andreas Matta, kurš līdz šim pildīja vice priekšsēdētāja pienākumus.

Ņemot vērā, ka šī gada beigās amatu atstās CER izpilddirektors Libors Lohmans, ir uzsākts jaunā izpilddirektora atlases process. Veicot intervijas ar piemērotākajiem kandidātiem, neviens no pretendentiem nav saņēmis vienprātīgu komisijas atbalstu, tāpēc pieņemts lēmums meklēt jaunus kandidātus. Jaunais CER izpilddirektors ir jāapstiprina 21.septembra CER Ģenerālajā asamblejā.

Vienlaikus Briselē norisinājās CER Ģenerālās asamblejas sanāksme, kurā prezentēta Ilgtspējīgas mobilitātes stratēģija, kas paredz dzelzceļu vēl vairāk pozicionēt kā videi draudzīgu transporta veidu. Tāpat izskatīti jautājumi par organizācijas budžetu, 4.dzelzceļa pakotni, pasažieru tiesībām, TEN-T/Kravu pārvadājumu koridoriem, kā arī par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības.

Eiropas dzelzceļa nozares nākotnei svarīgs pasākums gaidāms 10.-11.jūlijā Vīnē, kur notiks dzelzceļa vadītāju samits un stratēģiskais seminārs gan par CER attīstības jautājumiem, gan par nozari kopumā.