Atklāts konkurss "Vienotās informatīvās apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ieviešana" (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/7-IB) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss "Vienotās informatīvās apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ieviešana" (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/7-IB)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 - Skaidrojums Nr.5 (26.04.2021.), Grozījumi Nr.1 (26.04.2021.), Skaidrojums Nr.6 (30.04.2021.) un Skaidrojums Nr.7 (30.04.2021.), Skaidrojums Nr.8 (05.05.2021.)

Grozīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu "Vienotās informatīvās apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ieviešana" (iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/7-IB). 

Atklāta konkursa (turpmāk – konkurss) iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets: dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija: būvniecība (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi, pasažieru apziņošanas un videonovērošanas sistēmu ierīkošana) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” ietvaros.

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta pieeja Pasūtītāja pircēja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/52435 

Pasūtītājs nodrošina konkursa dokumentācijas izsniegšanu drukātā veidā trīs darba dienu laikā pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot pieprasījumu kontaktpersonai.

Pasūtītājs nodrošina Pasūtītāja prasību izsniegšanu elektroniskā formātā trīs darba dienu laikā pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu (Nolikuma 2.pielikuma 16.veidlapa) Nolikuma 2.3.punktā minētajai kontaktpersonai, kurā ieinteresētais piegādātājs ar savu parakstu Pasūtītājam apliecina, ka ir informēts par to, ka Pasūtītāja prasības satur LDZ komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikuma 19.pantam un iekļautā/pievienotā satura patvaļīga izpaušana, izplatīšana vai izmainīšana ir aizliegta un var tikt uzskatīta kā prettiesiska rīcība.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību Pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2021.gada 17.maijam 9.jūnijam plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, 1.stāvā, 130.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” kancelejā), darba laikā (pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 8.15 līdz 14.00). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā sūtījumā.

Piedāvājumus konkursam atver 2021.gada 17.maijā 9.jūnijā plkst.10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā.

Gadījumā, ja piedāvājumu atvēršanas dienā būs spēkā pulcēšanās ierobežojumi atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sēde tiks organizēta online režīmā Microsoft Teams platformā, par ko tiks paziņots vismaz 3 darba dienas iepriekš pasūtītāja profila EIS un kurā varēs piedalīties visas ieinteresētās personas, iepriekš nolikuma 2.3.punkta noradītajai kontaktpersonai nosūtot pievienojamo e-pasta adresi dalībai atvēršanas sanāksmē Microsoft Teams platformā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Inga Upenāja, tālrunis: +371 67234857, e-pasta adrese: inga.upenaja@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2021.gada 9.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31