Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss "Piesūcinātu ozolkoka gulšņu piegāde 2015.gadā"

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu

„Piesūcinātu ozolkoka gulšņu piegāde 2015.gadā”

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2014/19-IB

 

Konkursa priekšmeta apraksts un apjoms:

piesūcinātu ozolkoka gulšņu piegāde ar metāla plāksnēm galos (8000 gab.).

Ar detalizētāku konkursa priekšmeta tehnisko raksturojumu aicinām iepazīties konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā.

 

Līguma izpildes termiņš: saskaņā ar konkursa nolikuma Tehnisko specifikāciju.

 

Piedāvājuma nodrošinājums:

piedāvājuma nodrošinājuma summa ir EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi). Valūta, kādā banka (Eiropas Savienības vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta banka) izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu, ir EUR.

 

 

Atklāta konkursa nolikuma saņemšana:

ieinteresētais piegādātājs atklāta konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā ar konkursa dokumentiem var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”  Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā, Rīgā, LV-1050. Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: irina.atrohimenoka@ldz.lv.

Konkursa nolikuma dokumenti ir pieejami bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

  1. piedāvājumu konkursam  iesniedz līdz 2014.gada 1.decembrim, plkst. 14.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā), Rīgā, Latvijā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.
  2. piedāvājumu konkursam atver 2014.gada 1.decembrī, plkst.14.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā) Rīgā, Latvijā.

 

Pasūtītāja kontaktpersonas:

- organizatoriskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Irina Atrohimenoka, tālruņa numurs: +371 67234931, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: irina.atrohimenoka@ldz.lv;

                - tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecības projektēšanas un investīciju daļas dzelzceļa būvmateriālu inženiere Natālija Gareva, tālruņa numurs: +371 67233092, e-pasta adrese: natalija.gareva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2014.gada 1.Decembris plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30