Atklāts konkurss "Pārmiju pārvedu piegāde" | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss "Pārmiju pārvedu piegāde"

PAPILDUS INFORMĀCIJA: 

01.06.2018.pievienots līgums.

01.06.2018. pievienots iepirkuma gala ziņojums.

Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/4-IB

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “Pārmiju pārvedu piegāde” (turpmāk – konkurss).

 

Konkursa iepirkuma priekšmets un apjoms:

Pārmiju pārvadu veids/nosaukums

Daudzums (komplekti)

Vienkāršā pārmija 60E1- 300- 1:11

17

Vienkāršā pārmija 60E1- 212- 1:9

6

Simetriskā pārmija 60E1- 200- 1:6

1

Dubultā krusteniskā pārmija 60E1- 212- 1/9

1

Kopā:

25

Piedāvājumu jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Konkursa priekšmets netiek dalīts daļās.

Piedāvājuma nodrošinājums (vispārīgās prasības):

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta 20 000.00 EUR (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi).

Piedāvājuma nodrošinājumu, ja tas ir nodrošinājuma devēja izsniegts dokuments, jāiesniedz pasūtītājam skenētā pdf formātā EIS e-konkursu apakšsistēmā un papildus oriģināls papīra formātā, personīgi vai nosūtot pa pastu. Adrese: Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami VAS LDZ tīmekļvietnē https://www.ldz.lv/lv/iepirkumi sadaļā “Iepirkumi” un Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS): https://www.eis.gov.lv/EIS/ .

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2018.gada 19.martam, plkst. 13.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā;

Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentus saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām, iesniedzot bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantiju, papīrā formā (oriģināli) iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Adrese: Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš”, Kancelejā) slēgtā aploksnē, sūtījuma iesniegšanu nodrošinot līdz piedāvājumu iesniegšanas datumam un laikam;

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstoši iesniegtiem un netiks izskatīti, vērtēti (ja attiecināms, nosacījums neattiecas uz piedāvājuma nodrošinājuma kā atsevišķa dokumenta iesniegšanu).

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumus konkursam atver elektroniski EIS 2018.gada 19.martā, plkst. 13.00, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Rūdolfs Ozoliņš, tālrunis: +371 67234932, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2018.gada 19.Marts plkst. 13.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31