Atklāts konkurss "Dzelzceļa vagonu lēninātāju nomaiņa un modernizācija, un rezerves daļu iegāde" | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss "Dzelzceļa vagonu lēninātāju nomaiņa un modernizācija, un rezerves daļu iegāde"

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “Dzelzceļa vagonu lēninātāju nomaiņa un modernizācija, un rezerves daļu iegāde” (turpmāk - Konkurss).

 

Konkursa iepirkuma priekšmets:

dzelzceļa vagonu lēninātāju ar darba galdiem un rezerves daļu piegāde, un piegādāto jauno lēninātāju ar darba galdiem uzstādīšana, kas ietver esošo vagonu lēninātāju demontāžu, jauno lēninātāju ar darba galdiem uzstādīšanu, montāžu un regulēšanu ar  integrāciju VAS “Latvijas dzelzceļš” vienotajā infrastruktūrā, kā arī pasūtītāja darbinieku apmācīšana apkalpot un vadīt uzstādītās jaunās iekārtas.

Ar detalizētāku Konkursa iepirkuma priekšmeta tehnisko raksturojumu aicinām iepazīties Konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā.

 

Konkursa nolikuma saņemšana:

Ieinteresētais piegādātājs ar Konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547 (5.stāvā, 533.kabinetā). Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, pieprasījumu, kurā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa un faksa numuru), nosūtot uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv.

 

Konkursa nolikums ir pieejams bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumi  iesniedzami Konkursam līdz 2015.gada 23.aprīļa  plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumi tiks atvērti 2015.gada 23.aprīlī plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 535.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Papildus informācija:

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu Konkursa priekšmetu kopumā.

 

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 5’000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro).

 

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 30.jūnijam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, t.sk.ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteikto Darbu veikšanas termiņu (divas nedēļas).

 

Līguma nodrošinājums 5% apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN) (tiek piemērots Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā).

 

Kontaktpersonas:

  • organizatoriskos jautājumos - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs:+371 67234857, faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese:iveta.dementjeva@ldz.lv;

 

  • VAS “Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Automātikas daļas galvenais speciālists Romāns Ostrovskis, tālruņa numurs: +371 67232829, e-pasta adrese: romans.ostrovskis@ldz.lv.
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2015.gada 23.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30