Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Tehnoloģiskā autotransporta iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/82-AK)

Papildus informācija: 

Papildināts: Grozīts datums piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai uz 2023.gada 24.oktobri.

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Tehnoloģiskā autotransporta iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/82-AK) (turpmāk – konkurss).

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta pieeja pasūtītāja pircēja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98885

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā reģistrējas kā nolikuma saņēmējs.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2023.gada 11.oktobra 18.oktobra 23.oktobra 24.oktobra plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā;

Pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti.

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumus konkursam atver elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām - 2023.gada 11.oktobrī 18.oktobrī 23.oktobrī 24.oktobrī plkst. 14.00 (pēc Latvijas Republikas laika).

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (iepriekš reģistrējoties EIS piedāvājumu atvēršanas sēdei).

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Okure, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.okure@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2023.gada 24.Oktobris plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš