Atklāts konkurss „Sliežu 60E1 tipa piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Sliežu 60E1 tipa piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Sliežu 60E1 tipa piegāde” (turpmāk - Konkurss).

 

Konkursa iepirkuma priekšmets:

Jaunu dzelzceļa sliežu 60E1 tipa piegāde 230 tonnas vienlaidus sliežu ceļam 25m garas, tērauda marka R 350 HT, profila klase -Y, sliedes taisnuma klase -B, bez caurumiem, atbilstība standartam LVS EN 13674-1:2011 vai ekvivalentam.

Ar detalizētāku Konkursa iepirkuma priekšmeta tehnisko raksturojumu aicinām iepazīties Konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā.

 

Konkursa nolikuma saņemšana:

Ieinteresētais piegādātājs ar Konkursa nolikumu var iepazīties un saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547 (5.stāvā, 533.kabinetā).

Konkursa nolikumu var saņemt pēc pieprasījuma arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījums, norādot ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa un faksa numuru, nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Konkursa nolikums ir pieejams bez maksas.

 

Pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi Konkursam iesniedzami līdz 2015.gada 10.februārī,  plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Pieteikumu atvēršana:

Pieteikumi Konkursam tiks atvērti 2015.gada 10.februār  plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 532.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Papildus informācija:

Līguma izpildes periods: piegāde jāveic 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas.

 

Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu Konkursa priekšmetu kopumā.

 

Noteikts Līguma nodrošinājums 10% apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN) bankas garantijas veidā.

 

Kontaktpersonas:

1) organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs:+371 67234857, faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese:iveta.dementjeva@ldz.lv;

2) VAS „Latvijas dzelzceļš”  Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecības projektēšanas un investīciju daļas vadošā dzelzceļa būvmateriālu inženiere Ļubova Kozlova, tālruņa numurs:+371 67233733, e-pasta adrese: lubova.kozlova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2015.gada 10.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30