Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Sašķidrinātās gāzes iegāde 2014./2015.gada apkures sezonas nodrošināšanai”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Sašķidrinātās gāzes iegāde 2014./2015.gada apkures sezonas nodrošināšanai”.

Iepirkuma priekšmets un apjoms: sašķidrinātās gāzes iegāde 2014./2015.gada apkures sezonas nodrošināšanai, paredzamais daudzums – 290 tonnas.

Atklāta konkursa nolikuma saņemšanas kārtība: ieinteresētais piegādātājs ar atklāta konkursa dokumentiem var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547 (5.stāvā, 533.kabinetā). Atklāta konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi (nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: iveta.cerina@ldz.lv).

Piedāvājumu pieņemšanas vieta un termiņš: līdz 2014.gada 11.septembra plkst.10.00 pieņem Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā.

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks: 2014.gada 11.septembrī, plkst.10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

Organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālr. +371 67234925, fakss +371 67234250, e-pasta adrese: iveta.cerina@ldz.lv;

Tehniskos jautājumos VAS „Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa vadītāja vietnieks inženiertehniskajos jautājumos Ainārs Čudins, tālr. +371 67236612, e-pasta adrese: ainars.cudins@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturdiena, 11 Septembris, 2014 - 10:00
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš