Atklāts konkurss „Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tilta brusu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2020/2-IB) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tilta brusu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2020/2-IB)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tilta brusu piegāde” (identifikācijas Nr. LDZ 2020/2-IB) (turpmāk – konkurss).

Iepirkuma priekšmets: piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tiltu brusu piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma noteikumiem.

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts šādās daļās un apjomos:

Daļas Nr.

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

1.

Piesūcināti ozolkoka gulšņi ar metāla plāksnēm galos

gab.

3 000

2.

Piesūcināti skujkoka gulšņi   ar metāla plāksnēm galos

gab.

4510

3.

Piesūcinātas ozolkoka pārmiju brusas ar metāla plāksnēm galos (dažādos garumos)

gab./m3

1845 / 291.377

4.

Piesūcinātas skujkoka pārmiju brusas  ar metāla plāksnēm galos (dažādos garumos)

gab./m3

3714/603.224

5.

Piesūcinātas ozolkoka tiltu brusas ar metāla plāksnēm galos

gab.

250

 

Iepirkumā paredzēta preču parauga (metāla plākšņu) iesniegšana (sīkāk skatīt iepirkuma nolikumā).

Līgumi iepirkuma priekšmeta daļās Nr.2 un Nr.4 tiks slēgti starp konkursa uzvarētāju(-iem) un pircējiem : VAS “Latvijas dzelzceļš” un SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”.

Līgumi iepirkuma priekšmeta daļās Nr.1, Nr.3 un Nr.5 tiks slēgti starp konkursa uzvarētāju(-iem) un pircēju - VAS “Latvijas dzelzceļš”.

Dalības nosacījumi (nolikuma saņemšana) un informācijas apmaiņa:

Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami tīmekļvietnē:

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, kārtība, datums un laiks:

  1. piedāvājumus piegādātāji var iesniegt, līdz 2020.gada 9.jūnija plkst. 11.00  EIS e-konkursu apakšsistēmā.
  2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
  3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37106 .

Piedāvājumu atvēršana:

Elektronisko piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc iesniegšanas termiņa beigām 2020.gada 9.jūnijā plkst.11.00.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa numurs:+371 67234955, e-pasta adrese:  dana.cielena@ldz.lv

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier šī iepirkuma sadaļā. Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv vienīgi informatīvos nolūkos ievietota vispārēja informācija par iepirkumu.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2020.gada 9.Jūnijs plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš