Atklāts konkurss „Par smagā tipa kravas drezīnas piegādi” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Par smagā tipa kravas drezīnas piegādi”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Par smagā tipa kravas drezīnas piegādi”. Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2016/6-IB.

Iepirkuma priekšmets un apjoms:

Nosaukums (Prece)

Daudzums

Smagā tipa kravas drezīnas piegāde

        1

 

Pretendenti var iesniegt piedāvājumu tikai par visu konkursa priekšmetu kopumā.

 

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa noteikta 30 000,00 EUR.

Valūta, kādā nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu, vai pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

Atklāta konkursa nolikuma saņemšana:

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Latvijā, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā.

 

Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: martins.blaus@ldz.lv. Pieprasījumā konkursa nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs).

 

Konkursa nolikums ir pieejams bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2016.gada 18.marta plkst. 10.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā), Rīgā, Latvijā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam atver 2016.gada 18.martā plkst.10.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā) Rīgā, Latvijā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: komisijas sekretārs -VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākais iepirkumu speciālists Mārtiņš Blaus, tālrunis: +371 67234086,  fakss: +371 67234250, e-pasts: martins.blaus@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2016.gada 18.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31