Atklāts konkurss „Optisko tīklu izbūves materiālu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/14-IB) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Optisko tīklu izbūves materiālu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/14-IB)

Papildus informācija: 

PIEVIENOTS IEPRIKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS

PIEVIENOTI LĪGUMI (20.08.2019.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „ Optisko tīklu izbūves materiālu piegāde” (identifikācijas Nr. LDZ 2019/14-IB) (turpmāk – konkurss).

Iepirkuma priekšmets: optisko tīklu izbūves materiālu piegāde saskaņā ar iepirkuma nolikumu (t.sk. tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma noteikumiem).

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts šādās daļās:

Daļas Nr.

Daļas nosaukums

1.

Vienmodu optisko kabeļu (bez bruņām) un optisko cauruļu piegāde

2.

Vara kabeļu piegāde

3.

Montāžas materiālu piegāde

4.

Kanalizācijas un aizsardzības cauruļu piegāde

5.

Montāžas materiālu piegāde

 
Iepirkuma priekšmeta 1. un 2. daļā paredzēta preču parauga iesniegšana (sīkāk skatīt iepirkuma nolikumā).

Dalības nosacījumi (nolikuma saņemšana) un informācijas apmaiņa:

Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/20235

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, kārtība, datums un laiks:

  • Piedāvājumus piegādātāji var iesniegt, līdz 2019.gada 27.maijam plkst.10.00  EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  • Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

  • Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 .

Piedāvājumu atvēršana:

Elektronisko piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc iesniegšanas termiņa beigām 2019.gada 27.maijā plkst.10.00.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pasūtītāja kontaktpersona: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa numurs: +371 67234955, e-pasta adrese:  dana.cielena@ldz.lv

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier šī iepirkuma sadaļā. Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv vienīgi informatīvos nolūkos ievietota vispārēja informācija par iepirkumu.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 27.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31