Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Motoreļļu M14B2 un M14Г2(цс) piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt atklātu konkursu „Motoreļļu M14B2 un M14Г2(цс) piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss vajadzībām”” (turpmāk – atklāts konkurss) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk  – Pircējs) vajadzībām. Līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un Pircēju.

Konkursa priekšmets un apjoms:

Daļas Nr.

Konkursa priekšmets

Daudzums

1.

Motoreļļa M14B2, ГОСТ 12337-84

(ar izmaiņām 1-7)

780 t (+/- 25%)

(septiņi simti astoņdesmit)

2.

Motoreļļa M14Г2(цс), ГОСТ 12337-84 (ar izmaiņām 1- 7)

240 t (+/- 25%)

(divi simti četrdesmit)

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta katrai konkursa priekšmeta daļai atsevišķi un tās ir šādas:

1.daļai – piedāvājuma nodrošinājums EUR  9 000,00 (deviņi tūkstoši euro);

2.daļai – piedāvājuma nodrošinājums EUR  3 000,00 (trīs tūkstoši euro).

Atklāta konkursa nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par konkursa nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), (ieskaitot PVN 21% tikai Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz Luminor Bank AS, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Atklātam konkursam „Motoreļļu M14B2 un M14Г2(цс) piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām””, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par konkursa nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 3440.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu). Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: Dana.Cielena@ldz.lv .

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2018.gada 5.janvāra plkst.9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.telpā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam atver 2018.gada 5.janvārī, plkst.10.00 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 339.kabinetā (sēžu zālē).

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālrunis +371 67234955, fakss: +371 67234250, e-pasts: Dana.Cielena@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 5 Janvāris, 2018 - 10:00
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Pieteikties jaunumiem