Atklāts konkurss „IBM lieldatora programmatūras (licenču) noma” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/231-AK) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „IBM lieldatora programmatūras (licenču) noma” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/231-AK)

Papildus informācija: 

Pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai uz 16.06.2023.!!!

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu  "IBM lieldatora programatūras (licenču) noma" (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/231-AK) (turpmāk – konkurss).

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto izpildītāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta pieeja pasūtītāja pircēja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93020

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētais izpildītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā reģistrējas kā nolikuma saņēmējs.

Ieinteresētajam izpildītājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2023.gada 16.jūnijam1,2,3,4,5,6, plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti.

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumus konkursam atver elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām - 2023.gada 16.jūnijā1,2,3,4,5,6, plkst. 14.00 (pēc Latvijas Republikas laika).

1saskaņā ar Skaidrojumu Nr.1 termiņš pārcelts no 2023.gada 25.janvāra uz 2023.gada 2.februāri (skat.EIS e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma sadaļā, saite - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93020

2saskaņā ar Paziņojumu par termiņa pagarinājumu termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai pārcelts no 2023.gada 2.februāra uz 2023.gada 20.februāri (skat.IS e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma sadaļā, saite - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93020

3saskaņā ar Paziņojumu par termiņa pagarinājumu termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai pārcelts no 2023.gada 20.februāra uz 2023.gada 7.martu (skat.IS e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma sadaļā, saite - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93020

4 saskaņā ar Paziņojumu par termiņa pagarinājumu termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai pārcelts no 2023.gada 7.marta uz 2023.gada 21.martu (skat.IS e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma sadaļā, saite - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93020)

5 saskaņā ar Paziņojumu par termiņa pagarinājumu termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai pārcelts no 2023.gada 21.marta uz 2023.gada 28.aprīli (skat. EIS e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma sadaļā, saite - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93020)

6 saskaņā ar Paziņojumu par termiņa pagarinājumu termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai pārcelts no 2023.gada 28.aprīļa uz 2023.gada 16.jūniju (skat. EIS e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma sadaļā, saite - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93020)

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (iepriekš reģistrējoties EIS piedāvājumu atvēršanas sēdei).

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Okure, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.okure@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2023.gada 16.Jūnijs plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš