Atklāts konkurss „Dzelzceļa sliežu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/6-IB) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Dzelzceļa sliežu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/6-IB)

Papildus informācija: 

13.05.2019. - pievienots LDZ iepirkuma līgums

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Dzelzceļa sliežu piegāde” (identifikācijas Nr. LDZ 2019/6-IB) (turpmāk – konkurss).

Konkursa iepirkuma priekšmets un termiņš: dzelzceļa sliežu piegāde 6021 t apjomā.

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16475

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, kārtība, datums un laiks:

  1. piedāvājumus piegādātāji var iesniegt, līdz 2019.gada 11.marta plkst.10.00  EIS e-konkursu apakšsistēmā.
  2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
  3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Piedāvājumu atvēršana:

Elektronisko piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc iesniegšanas termiņa beigām 2019.gada 11.martā plkst.10.00.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Agate Kucenko, tālruņa numurs:+371 67234857, e-pasta adrese:  agate.kucenko@ldz.lv

Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier šī iepirkuma sadaļā. Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv vienīgi informatīvos nolūkos ievietota vispārēja informācija par iepirkumu.

Ar iepirkuma posma gala ziņojumu var iepazīties EIS šādā adresē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16475

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 11.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31