Atklāts konkurss „Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde”. Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2016/5-IB.

Iepirkuma priekšmets un apjoms:

Nosaukums

Daudzums

Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembas (frakcija no 31,5 mm līdz 63 mm) atbilstoši  LVS EN 13450+AC (2004.g.dec.) standartam vai tā ekvivalentam (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju konkursa nolikumā)

58 000 t

(piecdesmit astoņi tūkstoši tonnas)

Pretendenti var iesniegt piedāvājumu tikai par visu konkursa priekšmetu kopumā.

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa noteikta 100 000.00 EUR.

Valūta, kādā nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu, vai pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

Atklāta konkursa nolikuma saņemšana:

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 5.stāvā, 533.kabinetā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: martins.blaus@ldz.lv. Pieprasījumā konkursa nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs).

Konkursa nolikums ir pieejams bez maksas.

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2016. gada 1.marta, plkst.10:00 Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā), Rīgā, Latvijā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam atver 2016.gada 1.martā, plkst.10:00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā) Rīgā, Latvijā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākais iepirkumu speciālists Mārtiņš Blaus, tālruņa numurs: +371 67234086, faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese: martins.blaus@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2016.gada 1.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30