Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Biznesa modeļa un tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojumi projekta Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveidošana Baltijas valstīs" īstenošanai”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Biznesa modeļa un tehniskās specifikācijas izstrādes pakalpojumi projekta Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveidošana Baltijas valstīs" īstenošanai” (identifikācijas Nr. LDZ 2020/2018-EU-TM-0078-M-2) (turpmāk – konkurss).

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, kārtība, datums un laiks:

  • piedāvājumus piegādātāji var iesniegt, līdz 2021.gada 26.februārim plkst. 11.00  EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  • piedāvājumus atver 2021.gada 26.februārī plkst. 11.00  EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja Pasūtītāja pircēja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/49273  

Pasūtītāja kontaktpersona: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Platbārde, tālruņa numurs:+371 67234955, e-pasta adrese:  dana.platbarde@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2021.gada 26.Februāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš