Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Vibroiegremdēšanas tehnikas dzelzceļa infrastruktūras kontakttīkla balstu pamatņu uzstādīšanai iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/160 -AK

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “Vibroiegremdēšanas tehnikas dzelzceļa infrastruktūras kontakttīkla balstu pamatņu uzstādīšanai iegāde”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/160 -AK

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta pieeja Pasūtītāja pircēja profilā šī iepirkuma sadaļā, tīmekļvietnes adrese - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/107956

 

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā reģistrējas kā nolikuma saņēmējs.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību Pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumus iepirkumam iesniedz līdz 2024.gada 28.februārim plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiek pieņemti.

Piedāvājumu atvēršana: iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā norādītajā termiņā.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (iepriekš reģistrējoties EIS piedāvājumu atvēršanas sēdei).

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālrunis: +371 27897395, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2024.gada 28.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš