Atklāts konkurss “Trošu, stiepļu, kabeļu un vadu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Trošu, stiepļu, kabeļu un vadu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklāto konkursu “Trošu, stiepļu, kabeļu un vadu piegāde” (turpmāk-atklāts konkurss). 

Atklāta konkursa priekšmets: trošu, stiepļu, kabeļu un vadu piegāde saskaņā ar līguma specifikāciju:

 

Daļas Nr.

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

* Piegādes vieta

TDR-1

TDR-2

TDR-3

 

Signalizācijas un bloķēšanas kabeļi saskaņā ar standartu GOST R 51312-99 vai ekvivalentu:

 

 

 

 

 

1.

SBzPU 3x2x0,9

m

1600

600

1000

-

2.

SBzPU 4x2x0,9

m

1000

-

1000

--

3.

SBzPU 7x2x0,9

m

1300

800

500

-

4.

SBzPU 10x2x0,9

m

900

400

500

-

5.

SBzPU 14x2x0,9

m

100

100

-

-

6.

SBzPU 24x2x0,9

m

200

200

-

-

7.

SBzPU 30x2x0,9

m

200

200

-

-

 

Maģistrālie un telefona kabeļi:

 

 

 

 

 

8.

KSPZP 1x4x1,2

m

1500

-

-

1500

9.

SBZPeŠp 14x2x0.9

m

100

100

-

-

10.

RG 213

m

800

800

-

-

11.

TPPepZ 10x2x0.5

m

50

50

-

-

12.

A-2YF(L) 2Y 10x2x0.8

m

20

20

-

-

13.

A-2YF(L) 2Y 20x2x0.8

m

100

100

-

-

14.

Maģistr.kabelis MKSAŠp 4x4x1.2

m

100

-

100

-

15.

Maģistr.kabelis MKSAŠp 7x4x1.2

m

700

-

700

-

16.

Maģistr.kabelis MKPAŠp 7x4x1.05+5x2x0.7+1x0.7

m

100

100

-

-

 

Spēka kabeļi:

 

 

 

 

 

17.

AXLJ-RMF-3x25

m

90

90

-

-

18.

AXPK 4x35

m

50

50

-

-

19.

NYCWY-3x35/16

m

25

25

-

-

20.

NYY 3x2,5

m

600

-

-

600

21.

NYY 3x4

m

200

-

-

200

22.

NYY 3x6

m

200

-

-

200

23.

NYY 4x4

m

212

52

160

 

24.

NYY-J 4x25

m

30

30

-

-

25.

NYY-J 4x35

m

80

-

80

-

26.

NYY-J 12x2.5

m

15

15

-

-

27.

NYY-J 14x1.5

m

800

800

-

-

28.

CYKY-3x2,5

m

400

400

-

-

29.

CYKY-3x4

m

60

-

60

-

30.

CYKY-4x4

m

120

120

-

-

31.

AXMK 4x16

m

330

-

130

200

32.

AXMK 4x25

m

30

-

30

-

33.

AXMK-4x35

m

1820

-

220

1600

34.

AXMK 4x50

m

90

-

90

-

35.

AXMK-4x150

m

160

-

160

-

36.

AMKA 1x16+1x25

m

1600

-

1300

300

37.

AMKA-3x16+1x25

m

780

360

420

-

38.

AMKA-3x25+1x35

m

1030

470

560

-

39.

AMKA 3x35+1x50

m

3270

-

1770

1500

40.

AMKA-3x50+1x70

m

500

-

-

500

41.

AMKA-3x120+1x95

m

1640

-

1640

-

 

Kontrolkabelis:

 

 

 

 

 

42.

JZ-500 7x2.5

m

15

15

-

-

 

Vadi, stieples un troses:

 

 

 

 

 

43.

Trose ПБСМ-70

kg

300

300

-

-

44.

Trose ПБСМ-95

kg

85

85

-

-

45.

Trose DIEPA ø 9,5 mm

m

260

260

-

-

46.

Trose MG-95

kg

120

120

-

-

47.

Bimetāla vads БСМ-2

kg

4

4

-

-

48.

Bimetāla vads БСМ-4

kg

855

655

200

-

49.

Bimetāla vads БСМ-4.3

kg

200

-

200

-

50.

Kalibrēta vara stieple MT (d=0.11mm) drošinātājiem 20876 tipa, 2.0A (ГОСТ 2112-79) (1rullis=6m)

rullis

20

-

20

-

51.

Kalibrēta vara stieple MT (d=0.14mm) drošinātājiem 20876 tipa, 3.0A (ГОСТ 2112-79) (1rullis=6m)

rullis

25

-

25

-

52.

Kalibrēta vara stieple MT (d=0.20mm) drošinātājiem 20876 tipa, 5.0A (ГОСТ 2112-79) (1rullis=6m)

rullis

15

-

15

-

53.

Kalibrēta vara stieple MT (d.=0.35mm) drošinātājiem 20871 tipa, 10.0A (ГОСТ 2112-79) (1rullis=6m)

rullis

8

-

8

-

54.

Vads H07V-K 25mm²

m

100

100

-

-

55.

Vads H07V-K 35mm²

m

100

100

-

-

56.

Vads H07V-K 50mm²

m

65

65

-

-

57.

Vads MGŠV-0.75

m

6300

3000

2400

900

58.

Vads MGŠV-1.5

m

300

-

300

-

59.

MGŠV-2.5

m

200

-

200

-

60.

Vads PV-3x1,5

m

1600

1000

-

600

61.

Vads PV-3x2,5

m

1500

1000

-

500

62.

Vads PKSV-2x0,5

m

750

750

-

-

63.

Kailvads AS-35

kg

1000

-

1000

-

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

 

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par konkursa nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi: “Atklātam konkursam „Trošu, stiepļu, kabeļu un vadu piegāde” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par konkursa nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: jelena.basevska@ldz.lv.

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2017.gada 14.marta plkst. 9.45, VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2017.gada 14.martā, plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā.

Papildus informācija:

  1. ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums, ja piedāvājuma kopējā summa pārsniedz 10 000,00 EUR bez PVN  saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām.   Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1000,00 EUR.
  1. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5 % apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2017.gada 14.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31