Atklāts konkurss “Piesūcinātu koka gulšņu un pārmiju brusu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/14-AKC) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Piesūcinātu koka gulšņu un pārmiju brusu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/14-AKC)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “Piesūcinātu koka gulšņu un pārmiju brusu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/14-AKC).

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta pieeja Pasūtītāja pircēja profilā šī iepirkuma sadaļā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/70662

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā reģistrējas kā nolikuma saņēmējs.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību Pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2022. gada 29. martam plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiek pieņemti.

Preču paraugi: līdz 2022.gada 29.marta plkst. 10.00 Rīgā, Gogoļa ielā 3, 100.kabinetā, jāiesniedz piedāvājumā ietverto preču paraugi (gala metāla plāksne un marķējums).

Piedāvājumu atvēršana: iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (iepriekš reģistrējoties EIS piedāvājumu atvēršanas sēdei).

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Aija Apšenieece, tālrunis: +371 67234948; +371 26788268, e-pasta adrese: aija.apseniece@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2022.gada 29.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31