Atklāts konkurss “Par kravas drezīnas piegādi kontakttīkla apkalpošanai” (ar skaidrojumiem, kas izdarīti 04.04.2016., un ar grozījumiem, kas izdarīti 08.04.2016) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Par kravas drezīnas piegādi kontakttīkla apkalpošanai” (ar skaidrojumiem, kas izdarīti 04.04.2016., un ar grozījumiem, kas izdarīti 08.04.2016)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Par kravas drezīnas piegādi kontakttīkla apkalpošanai”. Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2016/9-IB.

Iepirkuma priekšmets un apjoms:

Nosaukums (Prece)

Daudzums

kravas drezīnas piegāde kontakttīkla apkalpošanai

        1

Pretendenti var iesniegt piedāvājumu tikai par visu konkursa priekšmetu kopumā.

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa noteikta 30 000,00 EUR.

Valūta, kādā nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu, vai pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

Atklāta konkursa nolikuma saņemšana:

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Latvijā, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā.

Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: martins.blaus@ldz.lv. Pieprasījumā konkursa nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs).

Konkursa nolikums ir pieejams bez maksas.

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2016.gada 5.maija* plkst. 10.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā), Rīgā, Latvijā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam atver 2016.gada 5.maijā* plkst.10.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā) Rīgā, Latvijā.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: komisijas sekretārs -VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākais iepirkumu speciālists Mārtiņš Blaus, tālrunis: +371 67234086,  fakss: +371 67234250, e-pasts: martins.blaus@ldz.lv.

 

Pēc grozījumiem atklātā konkursa "Par kravas drezīnas piegādi kontakttīkla apkalpošanainolikumā tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš  no 2016.gada 11.aprīļa uz 2016.gada 5.maiju.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 5.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30