Atklāts konkurss “Motorasu gultņu ieliktņu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Motorasu gultņu ieliktņu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “Motorasu gultņu ieliktņu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāv serviss” vajadzībām” (turpmāk – konkurss).

 

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” organizē konkursu SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – Pircējs) vajadzībām.

Līgums tiks slēgts starp konkursa uzvarētāju un Pircēju.

Konkursa priekšmeta apraksts un apjoms:

 konkursa iepirkuma priekšmetam ir 5 daļas (pozīcijas) atbilstoši preču uzskaitījumam tehniskajā specifikācijā (saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu).

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Nr.p.

k.

Preces nosaukums

Mērv.

Pielietošana

Daudzums

Piegādes vieta: Daugavpils lokomotīvju remonta centrs, 2. preču iela 30, Daugavpils, LV-5401

1.

Ieliktnis 5TX.263.142/143*

pāris

ED-118B

70

2.

Ieliktnis 8TX.263.178/179**

pāris

ED-118A

70

Motorasu gultņu lējumu ģeometriskie izmēri:

* Iekšējais diametrs Ø204 (-1)mm, ārējais diametrs Ø305, apciļņa biezums 18-19 mm, pārējais saskaņā ar rasējumu 5TX.263.142/143

* * Iekšējais diametrs Ø204 (-1)mm, ārējais diametrs Ø330, apciļņa biezums 35-37 mm, pārējais saskaņā ar rasējumu 5TX.263.178/179

Nr.p.

k.

Preces nosaukums

Mērv.

Pielietošana

(ritošā sastāva

sērija)

Daudzums

Piegādes vieta: Rīgas lokomotīvju remonta centrs, Krustpils iela 24, Rīga, LV-1057

3.

Ieliktnis MAG 3-36-810522,d256x203,babits 8mm (kompl.)

gab.

ČME-3

30

4.

Ieliktnis MAG 3-36-810522 d250x203,babits 8mm (kompl.)

gab.

ČME-3

20

5.

Ieliktnis MAG 3-36-810522 d252x203,babits 8mm (kompl.)

gab.

ČME-3

60

Preču piegāde:  pēc pasūtītāja pieprasījuma līdz 2019.gada 31.maijam.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta 1 % (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā.

Konkursa nolikuma saņemšana:

pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par konkursa nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), (ieskaitot PVN 21% tikai Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz Luminor Bank AS, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Atklātam konkursam „Motorasu gultņu ieliktņu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas.

 Ja maksājumu par konkursa nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv, klāt pievienojot maksājuma par nolikuma saņemšanu pierādījumu.

Piedāvājumu iesniegšana:

pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2018.gada 20.aprīlim plkst. 9:30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.telpā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu konkursam atver 2018. gada 20.aprīlī, plkst. 10:00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.sēžu zālē (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Piedāvājumu izvēles kritērijs:

konkursa nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis +371 67234933, fakss: +371 67234250, e-pasts: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2018.gada 20.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31