Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Mobilā sliežu kontroles līdzekļa iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/62-AK

Papildus informācija: 

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš (Grozījumi Nr.1, 30.06.2022.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “Mobilā sliežu kontroles līdzekļa iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/62-AK)

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta pieeja Pasūtītāja pircēja profilā šī iepirkuma sadaļā- https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/81629.

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā reģistrējas kā nolikuma saņēmējs.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību Pasūtītāja pircēja profilā šī iepirkuma sadaļā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2022.gada 7.jūlijam 19.augustam1 plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā.

1Grozījumu Nr.1 redakcija (30.06.2022.)

Pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiek pieņemti.

Piedāvājumu atvēršana: iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (iepriekš reģistrējoties EIS piedāvājumu atvēršanas sēdei).

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālrunis: +371 27897395, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2022.gada 19.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš