Atklāts konkurss “Elektroenerģijas iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/146-AK | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Elektroenerģijas iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/146-AK

Papildus informācija: 

IEPIRKUMĀ ATVĒRŠANA NENOTIKS - pievienots ziņojums par iepirkuma pārtraukšanas procedūru (01.09.2022.)!

Iepirkuma dokumentācija papildināta ar Skaidrojumu Nr.2 (24.08.2022.), Skaidrojumu Nr.1 (12.08.2022.), Grozījumiem Nr.1 (12.08.2022.), kā arī nolikums konsolidēts (ar Grozījumiem Nr.1, 12.08.2022.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “Elektroenerģijas iegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/146-AK)1.

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta pieeja Pasūtītāja pircēja profilā šī iepirkuma sadaļā- 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/85959

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā reģistrējas kā nolikuma saņēmējs.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību Pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2022.gada 2.septembrim plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā.

IEPIRKUMĀ ATVĒRŠANA NENOTIKS - pievienots ziņojums par iepirkuma pārtraukšanas procedūru (01.09.2022.)!

Pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiek pieņemti.

Piedāvājumu atvēršana: iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (iepriekš reģistrējoties EIS piedāvājumu atvēršanas sēdei).

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālrunis: +371 27897395, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piezīmes:

1Informāciju par skaidrojumiem un grozījumiem (t.sk. Skaidrojums Nr.2 (24.08.2022.), Skaidrojums Nr.1 (12.08.2022.), Grozījumi Nr.1 (12.08.2022.) un nolikums konsolidēts (ar Grozījumiem Nr.1, 12.08.2022.)) skatīt  EIS e-konkursu apakšsistēmā minētā iepirkuma sadaļā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/85959 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2022.gada 2.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš