Atklāts konkurss “Eļļu un smērvielu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Eļļu un smērvielu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt atklātu konkursu „Eļļu un smērvielu piegāde” (turpmāk – konkurss) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – Pircējs) vajadzībām. Līgums tiks slēgts starp konkursa uzvarētāju un Pircēju.

Konkursa priekšmeta apraksts un apjoms:

 konkursa iepirkuma priekšmetam ir 27 daļas (pozīcijas) atbilstoši preču uzskaitījumam tehniskajā specifikācijā (saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu).

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām/pozīcijām pilnā apjomā.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta 2 % (divu procentu) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā.

Konkursa nolikuma saņemšana:

pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par konkursa nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), (ieskaitot PVN 21% tikai Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz Luminor Bank AS, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Atklātam konkursam „Eļļu un smērvielu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas.

 Ja maksājumu par konkursa nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv, klāt pievienojot maksājuma par nolikuma saņemšanu pierādījumu.

Piedāvājumu iesniegšana:

pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2018. gada 22.februārim plkst. 9:30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.telpā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu konkursam atver 2018. gada 22.februārī, plkst. 10:00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.sēžu zālē (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis +371 67234933, fakss: +371 67234250, e-pasts: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 22.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31