Atklāts konkurss “Dzelzceļa vagonu lēninātāju piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Dzelzceļa vagonu lēninātāju piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “Dzelzceļa vagonu lēninātāju piegāde” (turpmāk - Konkurss).

Konkursa priekšmets: dzelzceļa vagonu lēninātāju ar darba galdiem komplektu piegāde un uzstādīšana saskaņā ar Tehniskajiem noteikumiem. Ar detalizētāku iepirkuma priekšmeta tehnisko raksturojumu aicinām iepazīties Konkursa nolikuma Tehniskajos noteikumos.

Ieinteresētais piegādātājs ar Konkursa dokumentiem var iepazīties un tos saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš”  Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1050, 533.kabinetā. Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv un norādot pieprasījumā ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa un faksa numuru).

Konkursa nolikums ir pieejams bez maksas.

Konkursam piedāvājumi iesniedzami līdz 2015.gada 17.novembra  plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Piedāvājumi tiks atvērti 2015.gada 17.novembrī plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 535.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Papildus informācija:

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu Konkursa priekšmetu kopumā.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 10’000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro).

Līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) dienas no līguma spēkā stāšanās dienas, t.sk. ievērojot Konkursa nolikuma Tehniskajos noteikumos noteikto uzstādīšanas darbu izpildes termiņu 14 (četrpadsmit) dienas.

Līguma nodrošinājums 5% apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN) (tiek piemērots Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā).

Kontaktpersonas:

  • organizatoriskos jautājumos - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs:+371 67234857, faksa numurs:+371 67234250, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv;
  • VAS “Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Automātikas daļas galvenais speciālists Romāns Ostrovskis, tālruņa numurs:+371 67232829, e-pasta adrese: romans.ostrovskis@ldz.lv
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2015.gada 17.Novembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31