Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Dzelzceļa pārmiju pārvedu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/243-AK

Papildus informācija: 

Pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšana/atvēršanai no 17.04.2023. uz 27.04.2023. (saskaņā ar Skaidrojumu Nr.3 (apstiprināts 05.04.2023.) un Grozījumiem Nr.2 (apstiprināti 05.04.2023.))

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “Dzelzceļa pārmiju pārvedu piegāde”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/243-AK

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta pieeja Pasūtītāja pircēja profilā šī iepirkuma sadaļā, saits - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94936.

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā reģistrējas kā nolikuma saņēmējs.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību Pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumus iepirkumam iesniedz līdz 2023.gada 27.aprīlim1 plkst. 9.30 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā.

1Pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai no 2023.gada 17.aprīļa uz 2023.gada 27.aprīli (saskaņā ar Skaidrojumu Nr.3 (apstiprināti 05.04.2023.) un Grozījumiem Nr.2 (apstiprināti 05.04.2023.))

Pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiek pieņemti.

Piedāvājumu atvēršana: iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā norādītajā termiņā.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (iepriekš reģistrējoties EIS piedāvājumu atvēršanas sēdei).

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis: +371 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2023.gada 27.Aprīlis plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš