Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Dzelzceļa infrastruktūras kontakttīkla balstu pamatņu uzstādīšanai vibroiegremdēšanas tehnikas piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/232-AK

Papildus informācija: 

Pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai no 20.03.2023. uz 31.03.2023. (Grozījumi Nr.2, 15.03.2023.);

Pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai no 28.02.2023. uz 20.03.2023. (Grozījumi Nr.1, 09.02.2023.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “Dzelzceļa infrastruktūras kontakttīkla balstu pamatņu uzstādīšanai vibroiegremdēšanas tehnikas piegāde”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/232-AK

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta pieeja Pasūtītāja pircēja profilā šī iepirkuma sadaļā, saits - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93156.

Pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos pieejama vispārēja informācija par iepirkumu.

Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā reģistrējas kā nolikuma saņēmējs.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību Pasūtītāja pircēja profilā un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumus iepirkumam iesniedz līdz 2023.gada 31.martam1,2 plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā.

2Pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai no 20.03.2023. uz 31.03.2023. (Grozījumi Nr.2, 15.03.2023.)

1Pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršana no 28.02.2023. uz 20.03.2023. (Grozījumi Nr.1, 09.02.2023.)

Pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiek pieņemti.

Piedāvājumu atvēršana: iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā norādītajā termiņā.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (iepriekš reģistrējoties EIS piedāvājumu atvēršanas sēdei).

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālrunis: +371 27897395, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2023.gada 31.Marts plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš