Atklāts konkurss “2,13 MHz radiostaciju iegāde (ar CE sertifikāciju)” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “2,13 MHz radiostaciju iegāde (ar CE sertifikāciju)”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “2,13 MHz radiostaciju iegāde (ar CE sertifikāciju)” (turpmāk – konkurss).

Konkursa priekšmets un apjoms: 2,13 MHz radiostaciju iegāde (ar CE sertifikāciju) (sīkāk konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā):

 

 1.daļa 

 

Lokomotīvju radiostacija  RLSM vai ekvivalents, frekvences (2,13 un 2,15 МHz) , TX jauda - 10 W,  pults (1 vai 2 gab.), manipulatoru un lokomotīves komplektāciju:

- barošanas bloks DC 12-36V;

- antenas saskaņošanas ierīce-AFI;

- antenas kabelis 50 m garumā ar konektoriem, L = 10 m  katrai radiostacijai;

- radiostacijas bloku uzstādīšanas rāmis;

- skaļruņi 10W un radiostacijas vadības pults (1 vai 2 gab.);                                                                                                                   

 

Uzņēmums

Daudz. (komp.)

Frekvenču saraksts

Piegādes vieta

1

Signalizācijas un sakaru distance (Rīga) (radiostacijas pults-1 gab.)

6

F=2,13MHz/2,15 MHz

TDR-1 Signalizācijas un sakaru distance (Rīgā), Gogoļa ielā 3, Rīga LV- 1547, tālrunis 67234979

2

Signalizācijas un sakaru distance (Daugavpils)

(radiostacijas pults-1 gab.)

1

F=2,13MHz/2,15 MHz

TDR-2 Signalizācijas un sakaru distance (Daugavpils), Daugavpils Mihoelsa 48, tālrunis 29532202

3

Signalizācijas un sakaru distance (Jelgava)

(radiostacijas pults-1 gab.)

1

F=2,13MHz/2,15 MHz

TDR-3 Signalizācijas un sakaru distance (Jelgavā),  Stacijas iela 1, LV-3001, tālrunis 63096125

4

Ceļu distance

(radiostacijas pults-1 gab.)

2

F=2,13MHz/2,15 MHz

Ceļu distance (Rīgā) – Torņakalna ielā 16, Rīgā, LV-1004, tālrunis 67232686

5

SIA "LDZ infrastruktūra"

(radiostacijas pults-2 gab.)

5

F=2,13MHz/2,15 MHz

SIA"LDZ infrastruktūra"  Kārklu iela 4, Daugavpils, tālrunis 29532521

6

SIA "Ritoša sastāva serviss"

(radiostacijas pults-1 gab.)

12

F=2,13MHz/2,15 MHz

2.Preču iela 30, Daugavpils,

Kontaktpersona: Gļebs Deņisovs

t.65488472, 65487271

 

KOPĀ

27

   

 

2.daļa

 

Lokomotīvju radiostacija  RLSM vai ekvivalents , frekvences (2,13 un 2,15 МHz), TX jauda-10 W,  pults (1 vai 2 gab.), manipulatoru un lokomotīves komplektāciju:

- barošanas bloks DC 36-150V;

- antenas saskaņošanas ierīce-AFI;

- antenas kabelis 50 m garumā ar konektoriem, L = 10 m  katrai radiostacijai;

- radiostacijas bloku uzstādīšanas rāmis;

- skaļruņi 10W un radiostacijas vadības pults (1 vai 2  gab.);

 

Uzņēmums

Daudz. (komp.)

Frekvenču saraksts

Piegādes vieta

7

SIA "LDZ infrastruktūra"

(radiostacijas pults-2 gab.)

3

F=2,13MHz/2,15 MHz

SIA"LDZ infrastruktūra"  Rīga, Krustpils iela 54 – 1gab,

Jaunais ceļš 6, Jelgava – 1gab;

Kārklu iela 4, Daugavpils -1gab. Tālrunis 29532521, 29531617

 

KOPĀ

3

   

 

3. daļa

 

Vilcienu dispečera stacionārās radiostacijas (2,13 - 2,15 МHz) RLSM vai ekvivalents, frekvence - 2,13/2,15 MHz, 2 pultis, vadība no dispečera, no rīcības stacijas SR-34/URS6 (4 vadu kanāls vai kabeļu līnija), 220 AC- ar rezervju elektrobarošanu no 48 voltiem (Garantijas termiņš - 2 gadi);

 

Uzņēmums

Daudz. (komp.)

Frekvenču saraksts

Piegādes vieta

8

Signalizācijas un sakaru distance (Rīga)

(radiostacijas pults-2 gab.)

2

F=2,13MHz/2,15 MHz

TDR-1 Signalizācijas un sakaru distance (Rīgā), Gogoļa ielā, Rīga LV- 1547, tālrunis 67234979

9

Signalizācijas un sakaru distance (Daugavpils)

(radiostacijas pults-2 gab.)

6

F=2,13MHz/2,15 MHz

TDR-2 Signalizācijas un sakaru distance (Daugavpils), Daugavpils Mihoelsa 48, tālrunis 28231253

10

Signalizācijas un sakaru distance (Jelgava)

(radiostacijas pults-2 gab.)

2

F=2,13MHz/2,15 MHz

TDR-3 Signalizācijas un sakaru distance (Jelgavā),  Pasta ielā 69, LV-3001, tālrunis 63096125

 

KOPĀ

10

 

 

Papildus informācija: Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par konkursa priekšmetu kopumā.

Konkursa nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par konkursa nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētajiem izpildītājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Atklāts konkurss “2,13 MHz radiostaciju iegāde (ar CE sertifikāciju)”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par konkursa nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais izpildītājs ar konkursa nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 340.kabinetā, 3.stāvā, Rīgā, LV-1547, (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu). Konkursa nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumus konkursam iesniedz līdz 2017.gada 18.oktobrim, plkst. 9:30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana konkursam notiek 2017.gada 18.oktobrī plkst. 10.10, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”), Rīgā, Latvijā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: komisijas sekretārs – VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Rūdolfs Ozoliņš, tālruņa numurs: +371 67234932, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2017.gada 18.Oktobris plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31