Atklāts konkurss “Par sliežu slīpēšanu” (ar grozījumiem, kas izdarīti 14.03.2016.) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Par sliežu slīpēšanu” (ar grozījumiem, kas izdarīti 14.03.2016.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “ Par sliežu slīpēšanu” (turpmāk – Konkurss).

Konkursa priekšmets: dzelzceļa sliežu slīpēšanas darbi.

Dzelzceļa sliežu slīpēšanas darbi veicami saskaņā ar konkursa nolikuma noteikumiem, Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1211 „Par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā”, Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” un citiem attiecināmajiem Latvijas Republikas normatīvajiem un tiesību aktiem. Tāpat darbu izpilde nodrošināma  saskaņā ar EN 13231-3:2006 normām, dzelzceļa sliežu ceļos (platums 1520 mm,+6 mm; -4 mm).

Paredzētie dzelzceļa sliežu tipi slīpēšanai: R50; 60E1 un R65.

Darbi veicami tehnoloģisko „logu” laikā ar dzelzceļa sliežu slīpēšanas mašīnu, kas var tikt ekspluatēta Latvijas Republikas teritorijā.

Darbu prognozējamais kopējais apjoms: 200 – 250 km.

Konkursa nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar Konkursa nolikumu var iepazīties un saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1050 (5.stāvā, 533.kabinetā). Nolikums saņemams arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, pieprasījumu, kurā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa un faksa numuru), nosūtot uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv.

Konkursa nolikums ir pieejams bez maksas.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi Konkursam iesniedzami līdz 2016.gada 5.maija*,  plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 5.maijā*, plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 535.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

               * Datums grozīts no 2016.gada 5.aprīļa uz 2016.gada 5.maiju sakarā ar iepirkuma komisijas lēmumu pagarināt konkursa nolikumā piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

Līguma izpildes periods un vieta:

2016.gada 1.augusts – 30.septembris, pasūtītāja pārvaldītā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra (Latvijas Republikā). Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs savlaicīgi izsniegs līguma izpildītājam detalizētu informāciju par precīzu darbu izpildes laiku un vietu.

Papildus informācija: piedāvājumu var iesniegt tikai par visu Konkursa priekšmetu kopumā, nav atļauts iesniegt variantus.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir EUR 30000.00 EUR.

Iepirkuma līguma noteikumi paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5 % apmērā no prognozējamās līgumcenas (EUR, bez PVN).

Kontaktpersona - par Konkursa dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Liene Popova, tālrunis: 371 67234920, fakss: 371 67234250, e-pasts: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 5.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31