Atklāts kokurss “Dzelzceļa balasta slāņa – akmens šķembu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts kokurss “Dzelzceļa balasta slāņa – akmens šķembu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “Dzelzceļa balasta slāņa – akmens šķembu piegāde” (turpmāk-konkurss).

Konkursa priekšmets un apjoms:

Preces nosaukums (tehniskie dati un standarts, ražotājs)

Daudzums/

mērvienība

(tonnas)

dzelzceļa balasta slāņa akmens šķembas (frakcija no 31,5 mm līdz 63 mm) atbilstoši LVS EN 13450+AC (2004.g.dec.) standartam vai tā ekvivalentam saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu un piegādes specifikāciju.

31 000

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu konkursa priekšmetu pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši konkursa nolikumam.

Piedāvājuma nodrošinājums: kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums EUR 8000.00 (astoņi tūkstoši euro) kā pretendenta naudas summas iemaksa  konkursa nolikumā norādītajā bankas kontā.

Informācija par konkursa dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par konkursa nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Atklātam konkursam “Dzelzceļa balasta slāņa – akmens šķembu piegāde” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par konkursa nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties, bet to saņemt tikai pēc augstāk minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2018.gada 7.februāra, plkst.09.45, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2018.gada 7.februāra, plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis +371 67234922, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: kristaps.nusbergs@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2018.gada 7.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš