Atklāta konkurss "Dzelzceļa sliežu 60E1 tipa piegāde" | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāta konkurss "Dzelzceļa sliežu 60E1 tipa piegāde"

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu "Dzelzceļa sliežu 60E1 tipa piegāde" (turpmāk - Konkurss).

Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2016/4-IB.

Konkursa priekšmets un apjoms: jaunu dzelzceļa sliežu 60E1 tipa ar tērauda kvalitātes klasi R350HT (izgatavotas no konvertera tērauda) piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un piegādes noteikumiem.

Atklāta konkursa nolikuma saņemšana:

Ieinteresētais piegādātājs ar Konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS "Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1050, Latvijā, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā.

Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: iveta.dementjeva@ldz.lv 

Pieprasījumā konkursa nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs).

Konkursa nolikums ir pieejams bez maksas.

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2016.gada 29.februāra plkst. 10.00 Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā), Rīgā, Latvijā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumu konkursam atver 2016.gada 29.februāra plkst.10.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā) Rīgā, Latvijā.

 

Preces piegādes (līguma izpildes) laiks un vieta: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un piegādes noteikumiem 2016.gada 2.maijs līdz 1.augusts, stacija “Čiekurkalns”, Rīga, Latvija.

 

Papildus informācija:

-pieteikumu /piedāvājumu var iesniegt tikai par visu Konkursa priekšmetu kopumā;

-ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām;

-piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 100 000,00 EUR;

-Iepirkuma līguma noteikumi paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5 % apmērā no līgumcenas (bez PVN).

 

Pasūtītāja kontaktpersona: par Konkursa nolikumu un organizatoriska rakstura jautājumiem: komisijas sekretāre: VAS "Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: 371 67234934,  faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2016.gada 29.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30