Latest news

Izvēlne

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” saņem sertifikātu darbības uzsākšanai Ukrainā

Attīstot savu darbību ārpus Latvijas robežām, VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) meitas sabiedrība “LDZ ritošā sastāva serviss” ir saņēmusi sertifikātu “СЕРТ АСУ”, kas uzņēmumam dod iespēju sniegt lokomotīvju remonta pakalpojumus Ukrainā bāzēto lokomotīvju īpašniekiem. Līdz ar saņemto sertifikātu, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”  jau tuvākajā laikā varēs sākt veikt plaša spektra remontdarbus uz Ukrainas sliežu ceļiem ekspluatējamajām lokomotīvēm. 

“Šāda sertifikāta saņemšana ir kvalitātes apliecinājums „LDZ ritošā sastāva serviss”  sniegtajiem pakalpojumiem un paver plašākas iespējas pakalpojuma sniegšanai ārpus Latvijas robežām, tādējādi attīstot arvien jaunas biznesa iespējas un ļaujot diversificēt mērķa tirgus, kuros strādājam. Esam gandarīti, ka mūsu sniegtie pakalpojumi atbilst visām augstākajām prasībām un ka varam sāk savu darbību tirgū, kur ir plaši attīstīta dzelzceļa infrastruktūrām un apjomīgs ritošais sastāvs,” norāda SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”  valdes priekšsēdētājs Ģirts Ivanovs, piebilstot, ka sertifikāta saņemšana bija sarežģīts un laikietilpīgs process, kura ietvaros tika veiktas dažāda veida kvalitātes un drošības pārbaudes.

Sertifikāts “СЕРТ АСУ” ļauj SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”  veikt gan lokomotīvju tekošo remontu, kas ietver dažādu detaļu, lokomotīvju riteņpāru apkopi, gan kapitālo remontu jeb atjaunošanas remontu ar kalpošanas termiņa pagarināšanu, kura ietvaros tiek veikta lokomotīves elektrosavienojumu, virsbūves, motora pārsega, rāmja un nesošo metālkonstrukciju daļēja nomaiņa. Lai to nodrošinātu, lokomotīve tiek pilnībā demontēta un pēc tam atkal salikta.

“Tas ir patiešām apjomīgs process, kas prasa augstu precizitāti, lielu pieredzi un  zināšanas, jo kontroles sistēma dzelzceļa ritošā sastāva uzturēšanai un remontdarbu veikšanai ir ļoti stingra. Mūsu sniegtajiem pakalpojumiem ir augsta kvalitātes latiņa, kuru esam uzstādījuši un ar kuru esam atpazīstami ne tikai bijušajās NVS valstīs, kur ir 1520 mm sliežu ceļu platums, bet arī valstīs, kur sliežu ceļu platums ir 1435 mm, piemēram, Polijā, kur savu darbību jau realizējam. Jau šobrīd zinām, ka Ukrainā bāzēto lokomotīvju īpašnieki ir ieinteresēti saņemt „LDZ ritošā sastāva serviss”  sniegtos lokomotīvju remonta pakalpojumus, ņemot vērā ne tikai „LDZ ritošā sastāva serviss”  atpazīstamību, ievērojamo pieredzi 1520 mm platu sliežu ceļu ritošā sastāva remonta un tehniskās apkopes veikšanā, bet arī sniegto pakalpojumu kvalitāti un cenu,” stāsta Ģ. Ivanovs.

Lokomotīvju remonts un tehniskā apkope ir viens no būtiskākajiem SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”  sniegtajiem pakalpojumiem, ko uzņēmums nodrošina lokomotīvju remonta centrā Daugavpilī un Rīgā. Papildus Ukrainai, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” ir sertificēts sniegt lokomotīvju remonta pakalpojumus Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, kā arī Krievijā.

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” ir VAS "Latvijas dzelzceļš" 100% piederoša kapitālsabiedrība, kas VAS "Latvijas dzelzceļš" reorganizācijas rezultātā tika izveidota 2005. gadā. SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” saimniecisko darbību uzsāka 2007. gadā, pārmantojot kvalificētus speciālistus, kuri veic dzelzceļa ritošā sastāva remontu, modernizāciju, apkopi un ekipēšanu, maģistrālo kravas un manevru lokomotīvju nomu, kā arī nodarbojas ar degvielas uzglabāšanu un tās realizāciju dzelzceļa pārvadātājiem un citiem klientiem, tostarp, nodrošina nesagraujošās kontroles laboratorijas pakalpojumus.