Latest news

Izvēlne

R.Pļavnieks: Ilgtspējīgu multimodālu pārvadājumu nodrošināšana dod iespēju paaugstināt Latvijas un Baltijas transporta koridora konkurētspēju

Piedaloties starptautiskajā dzelzceļa transporta nozares konferencē “RailFreight On Tour”, kas pagājušajā nedēļā norisinājās Viļņā, VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes loceklis Rinalds Pļavnieks uzsvēra, ka lai dzelzceļa nozare Baltijas reģionā pakāpeniski paaugstinātu savu konkurētspēju, cieši jāsadarbojas gan visu iesaistīto valstu dzelzceļa nozares uzņēmumiem, gan valstu un Eiropas Savienības institūcijām.

Šajā starptautiskajā konferencē valstu dzelzceļa uzņēmumu un citu saistīto nozares uzņēmumu pārstāvji diskutēja par Baltijas reģiona dzelzceļa nozares iespējām un izaicinājumiem ilgtspējīga transporta koridora pilnveidošanā un tā konkurences nodrošināšanā, un īpašu uzmanību pievērsa arī Amber Train projekta tālākai attīstībai.

Diskusijas dalībnieki vienojās, ka lai Baltijas valstu transporta koridors spētu paaugstināt tā konkurētspēju reģionā, būtiska ir gan visu iesaistīto valstu aktivitāte un proaktīvs atbalsts multimodālo pārvadājumu veicināšanai, gan kvalitatīva dzelzceļa infrastruktūra, gan efektīvi dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumi.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes loceklis Rinalds Pļavnieks stāsta: “Pēdējā dekādē visā Eiropā būtiski palielinās ne tikai dzelzceļa loma pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā, bet arī dzelzceļa īpatsvars kopējā kravu pārvadājumu ķēdē. Ilgtspējīgu multimodālu pārvadājumu nodrošināšana dod iespēju paaugstināt Latvijas un Baltijas transporta koridora konkurētspēju citu starptautisko maršrutu vidū, un, visām Baltijas valstīm aktīvi un saskaņoti turpinot attīstīt jau esošo, intermodālo Amber Train projektu, mēs radīsim reģionāla līmeņa attīstības instrumentu”.

Amber Train ir Lietuvas - Latvijas - Igaunijas starpvalstu projekts, kurš ir izveidots, lai veicinātu Baltijas transporta koridora konkurētspēju, kā arī īstenotu ES Baltajā grāmatā ietverto nosacījumu līdz 2030.gadam ne mazāk kā 30% no autopārvadājumiem, kas ir garāki par 300km, pārorientēt uz citiem, videi draudzīgākiem transporta veidiem, piemēram, ūdens transportu vai dzelzceļa transportu.

Tāpat konferences paneļdiskusijas ietvaros tika apspriests situācijas novērtējums un nākotnes perspektīvas Ukrainas transporta un īpaši dzelzceļa nozarē, tostarp, ar to saistīto pārvadājumu Baltijas valstu kontekstā nākotne.