Latest news

Izvēlne

VAS “Latvijas dzelzceļš” nodarbībās gandrīz 7000 bērnu un jauniešu apguva, kā droši uzvesties dzelzceļa tuvumā

Veiksmīgi ir noslēdzies VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) īstenotais digitālo nodarbību cikls “Kas jāzina un kā jārīkojas dzelzceļa tuvumā”, kas maijā un jūnijā notika Latvijas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Tā ietvaros gandrīz 7000 bērnu un jauniešu no 112 izglītības iestādēm visā Latvijā apguva to, kā droši uzvesties dzelzceļa un sliežu tuvumā.

Kā un kur ir pareizi šķērsot dzelzceļa sliedes, kāpēc un kādi negadījumi notiek uz dzelzceļa sliedēm vai to tuvumā, kā no tiem izvairīties, lai pasargātu savu veselību un dzīvību – šie ir vien daži temati, ko bērni un jaunieši kopā ar LDz ekspertiem interaktīvā veidā apguva 40 minūšu garajā nodarbībā. Nav arī noslēpums, ka nereti skolēnu uzvedības maiņu spēj rosināt tikai iepazīšanās ar citu cilvēku pieredzi, tāpēc drošības nodarbībās tika arī iekļauti reāli, reizēm skaudri stāsti par to, kas piedzīvots neuzmanības dēļ.

“Satiksmes drošība ir viena no LDz galvenajām prioritātēm, un mēs īpašu uzmanību pievēršam gan infrastruktūras drošības veicināšanas projektu īstenošanai, gan arī sabiedrības izglītošanai par drošu uzvedību sliežu ceļu tuvumā. Tuvojoties vasaras brīvlaikam Latvijas skolās, mēs sniedzām iespēju skolām pieteikties digitālajām drošības stundām, un pedagogu un skolēnu lielā interese par tām vēlreiz apliecina, ka LDz aktivitātes, regulāri aktualizējot šos jautājumus, ir vērtīgas un jāturpina,” norāda LDz valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs.

Pēc katras nodarbības gan pedagogi, gan skolēni tika aicināti novērtēt gan drošības stundu saturu, gan norisi kopumā. Teju visi jeb 98% aptaujāto norāda, ka drošības nodarbībās pasniegtā informācija bija noderīga un aktuāla. Tikpat liels skaits respondentu atzīst, ka informācija par to, kas jāzina un kā jārīkojas dzelzceļa tuvumā, tika pasniegta bērniem un jauniešiem saprotamā veidā, un 93% atzīst, ka tas bija aizraujoši. Faktu, ka nereti īpaši iespaidīgi ir tieši reāli pieredzes stāsti, apliecina arī tas, ka gandrīz 100% aptaujāto pedagogu un jauniešu kā vērtīgus un noderīgus novērtēja drošības nodarbībās iekļautos dokumentālos video par cilvēkiem, kuri vai kuru tuvinieki ir cietuši negadījumos uz un pie sliežu ceļiem.

Lūgti novērtēt to, vai bērni un jaunieši dzelzceļa sliežu tuvumā ievēro drošības pasākumus, 86% no aptaujātajiem LDz drošības stundu dalībniekiem atzina, ka skolēni zina, kas ir jādara, savukārt 52% uzskata, ka  viņi uzvedas pietiekami uzmanīgi. Vienlaikus 27% norāda, ka ir tādi, kuri dzelzceļa tuvumā lieto austiņas un telefonus.     

LDz apkopotā statistika liecina, ka 99% nelaimes gadījumu uz dzelzceļa notiek pārgalvības vai neuzmanības dēļ. Viedierīču lietošana, mūzikas klausīšanās austiņās vai pēdējā laikā tik populārā dažādu sociālo tīklu izaicinājumu pieņemšana, ir vien dažas no jauniešiem tik iecienītām nodarbēm, kas, atrodoties dzelzceļa tuvumā, ievērojami apgrūtina uztveri, iespējamo risku novērtēšanu un mēdz būt par iemeslu tam, kāpēc notiek negadījumi. Lai iespējami mazinātu negadījumu skaitu uz dzelzceļa, kur iesaistīti bērni un jaunieši, LDz turpinās iesākto pie skolēnu izglītošanas par drošības jautājumiem. Arī aptaujā, kas tika veikta pēc nodarbību cikla “Kas jāzina un kā jārīkojas dzelzceļa tuvumā”, pedagogi atzīst, ka par drošības jautājumiem ir jāturpina runāt gan ar bērniem, gan jauniešiem, piebilstot, ka skolēni ļoti atzinīgi vērtēja LDz lektoru sniegumu.  

LDz digitālo nodarbību ciklā “Kas jāzina un kā jārīkojas dzelzceļa tuvumā” kopumā piedalījās 105 skolas un septiņas pirmsskolas izglītības iestādes no visas Latvijas, tostarp no Rīgas, Jūrmalas, Liepājas, Ventspils, Daugavpils, Rēzeknes, Cēsīm, Jelgavas, Ogres, Tukuma, Siguldas u.c. pilsētām un apdzīvotām vietām. Nodarbību cikla ietvaros izglītoti 6978 bērni un jaunieši.

LDz katru gadu ne tikai īsteno informatīvās kampaņas, kuru laikā Latvijas iedzīvotāji dažādās vecuma grupās tiek izglītoti par drošības noteikumu ievērošanu uz dzelzceļa un tā tuvumā, bet arī apkopo un aktualizē būtiskāko informāciju tīmekļa vietnē www.dzirdiredzidzivo.lv, kur ikvienam ir iespēja iepazīties ar drošības noteikumiem, aktuālo statistiku, dokumentālajiem video, kā arī padomiem, kurus izmantot sarunā ar bērniem un jauniešiem.