Latest news

Izvēlne

LDz aicina uz sabiedrisko apspriešanu par projektu “Rīcības plāns trokšņu mazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā laika periodam no 2024. līdz 2028.gadam”

Pēc VAS “Latvijas dzelzceļš” pasūtījuma, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr.16 „Vides trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” ir izstrādājusi rīcības plāna projektu trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā laika periodam no 2024. līdz 2028. gadam. Rīcības plāns ietver Rīgas pilsētas, Salaspils novada un Ogres novada pašvaldību teritorijas.

Sabiedrība ir aicināta trīsdesmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu VAS “Latvijas dzelzceļš”, sūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi info@ldz.lv vai pa pastu uz adresi: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LDz pa tālruni: 67232526.

Trokšņa mazināšanas rīcības plāna projekts publicēts Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē https://www.sam.gov.lv/, VAS “Latvijas dzelzceļš” tīmekļa vietnē https://www.ldz.lv, kā arī plāna izstrādātāju tīmekļa vietnē https://environment.lv/lv/aktualitates

Rīcības plāna izstrādātājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010; tālrunis: 67242411; e-pasts: elle@environment.lv.