Informācija par atklātu konkursu uz VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāja amata vietu | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Informācija par atklātu konkursu uz VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāja amata vietu

VAS “Latvijas dzelzceļš” padome pagarina pieteikšanās termiņu atklātajam konkursam uz VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāja  amatu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, kandidātu atlases un novērtēšanas procesu  VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāja amatam īstenos VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes izveidotā nominācijas komisija šādā sastāvā:

Andris Liepiņš - komisijas vadītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš”  padomes priekšsēdētāja vietnieks;

Jānis Lange - komisijas loceklis – VAS “Latvijas dzelzceļš”  padomes priekšsēdētājs;

Reinis Ceplis - komisijas loceklis – VAS “Latvijas dzelzceļš”  padomes loceklis;

Inguna Strautmane - komisijas locekle – Satiksmes ministrijas pārstāve, Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktore;

Dzintra Gasūne - komisijas locekle – Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja;

Valērija Lieģe - komisijas locekle  Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta individuālā biedre, “Oaklins Baltics” partnere;

Savelijs Semjonovs - novērotājs ar padomdevēja tiesībām  Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētājs.

Potenciālo kandidātu uzrunāšanai pieteikumu iesniegšanai konkursam, pieteikšanās rezultātā iesniegto kandidātu pieteikumu dokumentu un informācijas izvērtēšanai, vadības kompetenču novērtēšanai un konsultatīvajam atbalstam piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu personāla atlases un novērtēšanas process sastāvēs no trim  kārtām.

Kandidātu pieteikšanās termiņš līdz 2023. gada 20. maijam.