Latest news

Izvēlne

Kūlas ugunsgrēki dzelzceļa infrastruktūras tiešā tuvumā kavē vilcienu kustību. Martā un aprīlī dzēsti jau 49 sausās zāles ugunsgrēki vairāk nekā 19 hektāru platībā

Ļaunprātīga dedzināšana un neuzmanīga rīcība ar uguni pavasaros izraisa plašus kūlas ugunsgrēkus, kas ne vien nodara būtisku kaitējumu dabai, apdraud cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu, bet, gadījumos, kad sausā zāle deg dzelzceļa sliežu tuvumā, kavē arī vilcienu kustību. 

Šī gada martā un aprīlī VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) infrastruktūras tuvumā LDz Ugunsdrošības un glābšanas vienība un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUDG) dzēsuši jau 49 kūlas ugunsgrēkus, kas ir ievērojami vairāk nekā citus gadus. Dzelzceļa nodalījuma joslā pavasara mēnešos līdz šim ir degusi sausā zāle, krūmi un jaunaudzes vairāk nekā 19 hektāru platībā. 

Situācijās, kad ugunsgrēks notiek dzelzceļa sliežu ceļu tuvumā, glābšanas darbus veic vai tajos kopā ar VUDG piedalās LDz Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kura rīcībā ir 6 speciāli ugunsdzēsības vilcieni ar 100-150 tonnu ūdens ietilpību, putu radītāju un sūkņu jaudu, kas ļauj veikt dzēšanas darbus līdz pat 100 metru attālumā. Dzēšanas darbu laikā bīstamajā posmā vilcienu satiksme tiek apturēta līdz ugunsnelaimes pilnīgai likvidēšanai, jo uguns un piedūmojums var apdraudēt vilcienu pasažierus un apkalpi. 

Aicinām iedzīvotājus šajā sausajā un vējainajā pavasarī būt īpaši piesardzīgiem ar uguni, nenomest izsmēķus, neatstāt bez uzraudzības ugunskurus. Tāpat atgādinām, ka ikvienam zemes īpašniekam jau rudenī ir jāparūpējas par zāles nopļaušanu, lai izvairītos no plašiem sausās zāles ugunsgrēkiem.