Latest news

Izvēlne

2020.gadā VAS “Latvijas dzelzceļš” būtisku uzmanību pievērsa naudas plūsmas stabilizācijai, darbības efektivitātes veicināšanai un jaunu biznesa iespēju rašanai

Dažādu ekonomisko un ģeopolitisko norišu rezultātā pēdējo divu gadu laikā būtiskas turbulences ir pieredzējusi visa Latvijas transporta un tranzīta nozare, t.sk. VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) un viss “Latvijas dzelzceļš” koncerns, turklāt kravu pārvadājumu apjoma samazināšanos negatīvi ietekmēja arī koronavīrusa Covid-19 pandēmijas radītā situācija un tā ierobežošanai noteikto normatīvo prasību izpilde. Tādējādi 2020.gadā “Latvijas dzelzceļš” būtiskākās prioritātes bija gan naudas plūsmas stabilizācija, gan darbības efektivitātes veicināšana, jaunas darbības stratēģijas izveide un jaunu biznesa iespēju rašana.

LDz kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja galvenais ieņēmumu avots ir pārvadātāju veiktā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, līdz ar to dažādu ekonomisko un ģeopolitisko iemeslu izraisītā kravu pārvadājumu apjomu samazināšanās būtiski ietekmē arī LDz finanšu rādītājus. Tādējādi 2020. gadā VAS “Latvijas dzelzceļš” neto apgrozījums veidoja 156,5 miljonus eiro, kas ir par 14,6% mazāk nekā 2019. gadā. Kravu pārvadājumu apjoms 2020.gadā sasniedza 24,1 miljonus tonnu, kas ir par 17,4 miljoniem tonnu jeb 41,9% mazāks nekā 2019.gadā, kad tika pārvadāti 41,5 miljoni tonnu kravu.

Lai stabilizētu VAS “Latvijas dzelzceļš” finanšu situāciju, 2020.gadā atkarīgo sabiedrību iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa tika izmaksāta valdošajai sabiedrībai dividendēs, tādējādi gūstot papildus ieņēmumus 19,18 miljonu eiro apmērā. Turklāt LDz pērn no valsts saņēma maksājumu 13 miljonu eiro apmērā normatīvajos aktos noteiktā valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanai, kas tika izlietoti, lai segtu uzņēmuma zaudējumus.

Izmaksu optimizācijas, papildu finansējuma iegūšanas un biznesa iespēju paplašināšanas rezultātā 2020.gadā VAS “Latvijas dzelzceļš” noslēdza saimniecisko darbību bez peļņas.

Analizējot 2020.gada kravu pārvadājumu datus, redzams, ka lielākais īpatsvars kravu pārvadājumos ir importa pārvadājumiem, kas veido 67,6% no kopējiem pārvadājumiem. To apjoms 2020.gadā sasniedza 16,3 miljonus tonnu, kas ir uz pusi mazāks apjoms salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu.

Būtiskāko pārvadājumu daļu (gandrīz pusi no visiem pārvadājumiem) veido naftas un naftas produktu pārvadājumi (26,6%) un akmeņogļu pārvadājumi (16,8%). Minerālmēslu pārvadājumu īpatsvars kopējā pārvadājumu apjomā ir 9,5%, koksnes un tās izstrādājumu īpatsvars ir 8,6%, lopbarības pārvadājumu īpatsvars ir 8,5%.

2020. gadā ir samazinājies arī vilcienkilometru skaits - kravu pārvadājumos šis rādītājs ir sarucis par 42%, salīdzinot ar 2019. gadu, bet pasažieru pārvadājumos - par 2,7%.

LDz pamatuzdevums ir publiskās pieejamības dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšana un uzturēšana saskaņā ar Latvijas un starptautisko likumdošanu. Neskatoties uz kravu pārvadājumu apjoma samazināšanos, LDz 2020. gadā infrastruktūras attīstībā ieguldīja 11,2 miljonus eiro, kā arī uzsāka aktīvu darbu pie pēdējos gados vērienīgākā pasažieru infrastruktūras modernizācijas projekta, kas paredz laika periodā līdz 2023.gadam modernizēt un izbūvēt jaunas, mūsdienīgas un pasažieriem ērtas platformas 48 dzelzceļa stacijās un pieturvietās visā Latvijā. 2020.gadā “Latvijas dzelzceļš” koncerns aktīvi strādāja arī pie mērķa tirgu diversifikācijas, kā arī pie Latvijas transporta koridora konkurētspējas veicināšanas.